KONPeT - PC s.r.o.


Vítajte na web-stránke firmy.

Pokračovať na stránke

Podporujeme nádaciu nádej sclerosis multiplex.


O nás

Podnikanie na Slovensku nie je jednoduché , ale sme tu už 11 rokov ! Naším mottom je vaša spokojnosť.


Čo robíme?

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava. Opravy nákladných automobilov, odvoz stavebného odpadu, výkopové a demolačné práce, stavebné práce, poradenstvo, sprostredkovateľské služby.


VNÚTROŠTÁTNU A MEDZINÁRODNÚ CESTNÚ NÁKLADNÚ DOPRAVU

- PREPRAVA SYPKÝCH KOMODÍT (50M3 NÁVES ) ( ŠTRKY , PIESKY , KUKURICA , PŠENICA , REPKA , UHLIE A FAREB. KOVY )

ZEMNÉ A DEMOLAČNÉ PRÁCE ( TATRA T-815 S1 , S3 , UDS 114A )

( PRÍPRAVA POZEMKOV PRE STAVBU , VÝKOPOVÉ PRÁCE A BETONÁŽ )

ODVOZ A USKLADNENIE STAVEBNEJ SUTE , ZEMINY

( POTVRDENIE O USKLADNENÍ )

A mnoho iného

- DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE , MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE

- PIESOK JEMNÝ 0/1 ŠTRKY - RIEČNE

- DOLOMIT A VÁPENEC

- RECYKLOVANÉ

- OZDOBNÝ KAMEŇ ( 0,4 / 4,8 / 8,16 / 16,22 / 40,80 )

- OPRAVY OSOBNÝCH A NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

- SPROSTREDKOVANIE DOPRAVY

- PORADENSTVOAdresa


KONPeT - PC, s.r.o. , Košická 2 , 010 65 Žilina , (V areáli NDŽ)

0911 525 201

041 / 542 49 29

konpetpc@gmail.com


Prepravný poriadok tu!

Mapa